Dezot

Leave a comment

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde